Nedeľa Božieho milosrdenstva

Božie milosrdenstvo

 

          Katolícka cirkev slávi nedeľu po Veľkej noci ako Nedeľu Božieho milosrdenstva, tento rok pripadá na 11. apríla 2021. Sám Pán Ježiš pri zjaveniach sv. Faustíne si žiadal zaviesť tento sviatok: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva“ (Den. 49).

 

          Chcem povzbudiť všetkých veriacich, aby využili zvláštne milosti, ktoré Ježiš v tento deň prisľúbil a ponúka:  „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,“ povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát“ (Den. 699).
Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,“ vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve“(Den. 570), 
 
         V našom kostole budeme vysielať online sv. omše o 08:45 hod. v maďarskom jazyku a o 10:00 hod. v slovenskom jazyku na facebookevej stránke Farnosť Lučenec a na youtube. Po sv. omšiach bude náš kostol otvorený od 11:00 hod. do 12:00 hod. k súkromnej modlitbe. Budeme zároveň rozdávať sv. prijímanie, prípadne sa môžu veriaci vyspovedať. Poobede o 15:00 hod. začne online prenos pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu a od 16:00 hod. do 17:00 hod. bude kostol otvorený, kedy bude znovu možnosť prijať sv. prijímanie a sv. spoveď.
 
         Viac o tomto sviatku si môžete prečítať na stránke www.milosrdenstvo.sk, zvlášť v článku na linku https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210408020
 
 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist