Katolícke charity môžeme v jarnej zbierke podporiť online do konca marca

 

           Každý rok sa počas prvej pôstne nedele koná jarná celoslovenská zbierka na podporu Slovenskej katolíckej charity. Tento rok sa však vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v kostoloch neslúžili verejné bohoslužby. Preto verejnú zbierku presunuli jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity do online priestoru. Veriaci ich môžu rôznymi spôsobmi podporiť až do konca marca. Pripomínam, že kto by chcel z našej farnosti obetovať milodar na činnosť diecéznej charity, môže tak urobiť 2 spôsobmi:


 

1. Na účet Biskupského úradu v Rožňave SK36 0200 0000 0000 0014 8582 (do poznámky uveďte: zbierka na charitu)

2. Milodar priniesť na faru a začiatkom budúceho týždňa ich zašlem za našu farnosť spoločne

 

 

Viac informácií v nasledujúcom článku:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210223001

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist