Farnosť Lučenec

Diecézne večeradlo MKH

Rožňavskej diecézy v Lučenci

 

Zdroj: TK KBS

 

            V jarných mesiacoch apríl - máj sa každoročne konajú večeradlá v diecézach po celom Slovensku. V našej rožňavskej diecéze sa konalo 4. mája vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie Lučenec - mesto.

            Prišli sem pútnici - ctitelia Panny Márie z viacerých farností rožňavskej diecézy.  O 9,00 hod. sa rozozvučal orgán a piesňou „Keď žiaril a rozkvital 13.máj...“ sme spevom sprevádzali duchovných otcov prichádzajúcich do chrámu.

            Večeradlo viedol duchovný otec Slavomír Marko, správca našej farnosti. Piesňou k Duchu Svätému a Jeho vzývaním sme otvárali srdcia, aby ich mohol DS pretvárať.

 

Po prečítaní posolstva z modrej knihy nasledovala modlitba posv. ruženca - slávnostné tajomstvá. Modlili sa žiačky Cirkevnej základnej školy JB v Lučenci a zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Spoločne sme rozjímali nad tajomstvami a prežívali silu modlitby posv. ruženca. Obetovaný bol za Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ale aj na úmysly otca biskupa, duchovných otcov jednotlivých farností a svoj, osobné úmysly.

 

            V modlitbách a hlavne v úkone zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme boli spojení so všetkými pútnikmi večeradiel aj s ostatnými pútnikmi na celom svete.

            Nasledovala prednáška pátra Andrea Mária Čaja, opus J.S.S., kaplána zo Starej Haliče. Bola zameraná na Pannu Máriu - na Jej panenstvo, ale aj na Jej materstvo. Obsahom boli hlboké myšlienky ktoré si veriaci s radosťou a pozornosťou vypočuli.

 

            Slávnosť pokračovala sv. omšou. Hlavným celebrantom bol ThLic. Marek Sopko, kancelár biskupského úradu za asistencie prítomných duchovných otcov.

Po sv. omši nasledoval sprievod so sochou panny Márie, ktorú niesli krojované ženy z Pohorelej. Spevom mariánskych piesni sme sprevádzali Pannu Máriu. Krátkou adoráciou a záverečným eucharistickým požehnaním bolo naše diecézne modlitbové stretnutie vo večeradle ukončené.

 

            Vdp. Slavomír Marko, farár našej farností Lučenec - mesto poďakoval všetkým prítomným duchovným otcom, pútnikom aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh tohto slávenia. Bol to požehnaný, ktorý sme prežili v radosti a pokoji.   V srdciach sme cítili odhodlanie stretávať sa na modlitbách vo večeradlách.

 

          Duchovne naplnení a povzbudení sme sa rozchádzali do svojich domov s nádejov, že sa stretneme na jesennom celoslovenskom večeradle.

 

Elena Gubániová, Lučenec

Fotografie vo FOTOGALÉRIÍ (klikni na obrázok):

 

Diecézne večeradlo

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist