Farnosť Lučenec

Pôstna polievka „ Podeľme sa“

 

Pôstna polievka

 

          Dňa 18. 03. 2018 sa v našej farnosti uskutočnil  3. ročník podujatia  „Podeľme sa“. Jeho cieľom bolo, že jeden deň v pôstnom období obetujem osobný pôst za núdznych, formou zaplatenia za pôstnu polievku. Naši duchovní otcovia dopoludnia po všetkých sv. omšiach rozdávali výbornú pôstnu  polievku mladším, ale aj starším farníkom. Výťažok z tohto podujatia 280,00 Euro  sa použije na vznik nového krízového centra pre rodiny v núdzi v Košiciach.

 

         Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, duchovným otcom, sestričkám, dobrovoľníkom,  ale najmä majiteľovi reštaurácie MONIKIN DVOR pánovi Bálintovi, ktorý navaril a zasponzoroval polievku .

Nagyová D.

 

Ďalšie fotografie fo FOTOGALÉRII (Klikni)

 

 

 

 

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist